Důvody vyloučení účinků hromadné smlouvy

Hromadná smlouva je instrument kolektivního správce daný mu autorským zákonem, že může poskytnout licence (oprávnění k užití předmětů ochrany) jednou smlouvou hromadně. To by nebylo nic zvláštního, pokud by se to týkalo jenom tzv. smluvně zastoupených nositelů práv. Tedy takových nositelů práv, kteří mají s kolektivním správcem uzavřenou smlouvu o zastupování. Zvláštní ovšem je, že kolektivní správci v určitých případech mohou uzavřít hromadnou smlouvu i za nositele práv, kteří nejsou smluvně zastupovaní, tedy za takové nositele práv, kteří žádnou smlouvu s kolektivním správcem nemají a nechtějí (nebo je jim to jedno), aby s jejich předměty ochrany kolektivní správci obchodovali. Toto oprávnění je dáno přímo ze zákona a je to fakt. Byť je tím do značné míry znásilňována autonomie vůle nositele práv. Konkrétně se to týká těchto předmětů ochrany a těchto způsobů užití předmětů ochrany:

Pokud tedy příslušný kolektivní správce poskytne hromadnou smlouvou licence ve výše uvedeném rozsahu k předmětům ochrany nositelů práv, kteří jím nejsou na základě smlouvy zastupováni, platí, že jsou zastupovaní za zákona. Tato fikce zastoupení se dá vyloučit. Pak by fikce zastoupení neplatila a kolektivní správce by nemohl poskytovat licence k užití předmětů ochrany za ty nositele práv, kteří vůči němu a uživatelům účinky hromadné smlouvy vyloučí. Autorský zákon nedává návod na to, jak účinky hromadné smlouvy vyloučit, nicméně je zřejmé, že se tak musí stát nějaký mechanismem, ze kterého se budou moci všichni dozvědět, že jsou účinky hromadné smlouvy vyloučeny. Za tím účelem byla zprovozněna stránka www.vylouceniucinkuhromadnesmlouvy.cz, kde se může kdokoli o vyloučení účinků hromadné smlouvy dozvědět. Za účelem posílení právní jistoty je však vhodné to sdělit přím kolektivnímu správci. To lze udělat v administraci, kdy je generován email, který to příslušnému kolektivnímu správci oznámí, případně informační email přímo zašle.

Důvodem vyloučení hromadné smlouvy tak je především to, že se nositel práv nechce smířit s tím, že za něho kolektivním správce obchoduje s jeho právy a vybírá za to provize. Navíc se nositel práv ani nemůže rozhodnout, zda hodlá poskytovat licence k užití jeho předmětů ochrany zdarma, nebo za nějakou cenu, kterou si sám volí. Nositel práva je zkrátka ve vleku nositele práv, který si s jeho předměty ochrany může prakticky dělat, co chce. Nositel práv nemůže ovlivnit ani výšku odměn ani to, zda konkrétnímu uživateli licenci poskytne či nikoli. Pokud byste chtěli vzít obchodování s Vašimi předměty ochrany do svých rukou, pak je možné to jednoduše udělat prostřednictvím systému copymarket, který je dispozici zde www.copymarket.cz.