Nositel práv: Filip Smolijak

Email: filip@filipsmoljak.cz

Adresa: Nám. Jiřého z Poděbrad 1382/2

rok narození: 1965

Vztah nositele práv k předmětu ochrany: Nositel práv je sám autorem, výkonným umělcem, výrobcem zvukového nebo zvukovo-obrazového záznamu