Nositel práv: Adam Adamec

Email: ltdvegass@gmail.com

Adresa: Slezská 772

ičo: 9228659

Vztah nositele práv k předmětu ochrany: Nositel práv je sám autorem, výkonným umělcem, výrobcem zvukového nebo zvukovo-obrazového záznamu