Nositel práv: Filip Smoljak

Email: smoljak@creativebazaar.cz

Adresa: Nám. Jiřého z Poděbrad 1382/2

rok narození: 1965

Vztah nositele práv k předmětu ochrany: Nositel práv je dědicem autorských práv nebo práv související s právem autorským