Nositel práv: Jahtec Jammin Job

Email: jahtecjamminjob@centrum.cz

Adresa: Adresa nevyplněna

rok narození: nevyplněno

Vztah nositele práv k předmětu ochrany: Nositel práv je sám autorem, výkonným umělcem, výrobcem zvukového nebo zvukovo-obrazového záznamu