Nositel práv: Jiří Urban

Email: info@jiriurban.eu

Adresa: Spělov 9

ičo: 4918240

Vztah nositele práv k předmětu ochrany: Nositel práv je sám autorem, výkonným umělcem, výrobcem zvukového nebo zvukovo-obrazového záznamu