Nositel práv: Jana Chromá

Email: chromadoma@seznam.cz

Adresa: Krátká 939 Třebíč

rok narození: 1950

Vztah nositele práv k předmětu ochrany: Nositel práv je dědicem autorských práv nebo práv související s právem autorským