Nositel práv: František Veleba

Email: velebaf@seznam.cz

Adresa: Otonovice 54

rok narození: 1973

Vztah nositele práv k předmětu ochrany: Nositel práv je sám autorem, výkonným umělcem, výrobcem zvukového nebo zvukovo-obrazového záznamu