Nositel práv: Ilona Válková

Email: ilovalkova@gmail.com

Adresa: Na Bendovce 817/5

ičo: 3347354

Vztah nositele práv k předmětu ochrany: Nositel práva je osoba , které svědčí výhradní licence