Nositel práv: Petr Palacký

Email: info@blok12

Adresa: Cihlářská 3885 Zlín

ičo: 74865978

Vztah nositele práv k předmětu ochrany: Nositel práv je sám autorem, výkonným umělcem, výrobcem zvukového nebo zvukovo-obrazového záznamu