Nositel práv: Petr Polomík

Email: petr.polomik@email.cz

Adresa: Výpadová 1329/8, 15300 Praha 5 Radotín

rok narození: 1982

Vztah nositele práv k předmětu ochrany: Nositel práv je sám autorem, výkonným umělcem, výrobcem zvukového nebo zvukovo-obrazového záznamu