Nositel práv: Adam Adamec

Email: adamecltd@gmail.com

Adresa: Slezská 772/1 Havířov

ičo: 9228659

Vztah nositele práv k předmětu ochrany: Nositel práv je sám autorem, výkonným umělcem, výrobcem zvukového nebo zvukovo-obrazového záznamu