Nositel práv: adam adamec

Email: adamecltd@seznam.cz

Adresa: Čelakovského 1594/2b

ičo: 9228659

Vztah nositele práv k předmětu ochrany: Nositel práv je sám autorem, výkonným umělcem, výrobcem zvukového nebo zvukovo-obrazového záznamu