Nositel práv: Dalibor Mašek

Email: mail@dalibormasek.cz

Adresa: Mezipolí 1234/2, Praha 4

rok narození: nevyplněno

Vztah nositele práv k předmětu ochrany: Nositel práv je sám autorem, výkonným umělcem, výrobcem zvukového nebo zvukovo-obrazového záznamu