Nositel práv: Samuel Kaleta

Email: skaleta@seznam.cz

Adresa: Náměstí 483

ičo: 68794541

Vztah nositele práv k předmětu ochrany: Nositel práv je sám autorem, výkonným umělcem, výrobcem zvukového nebo zvukovo-obrazového záznamu