Mechanismus vyloučení účinků hromadné smlouvy

K vyloučení účinků hromadné smlouvy prostřednictvím aplikace www.vylouceniucinkuhromadnesmlouvy.cz je třeba registrace. Po registraci je nositeli práv umožněno přihlásit se do administrace, ve které může provést vyloučení účinků hromadné smlouvy a to v sekci „Moje správa“. Vyloučení účinků hromadné smlouvy je možno provést vůči všem způsobům užití, kde to právní úprava dovoluje, vůči konkrétnímu způsobu užití, jakož i vůči všem způsobům užití, u kterých by to právní úprava umožnila v budoucnu.

Předměty ochrany, u nichž bude vyloučení účinků hromadné smlouvy provedeno, budou zveřejněny na stránkách www.vylouceniucinkuhromadnesmlouvy.cz, aby se s nimi mohl kdokoli seznámit. To by mělo být dostatečným způsobem zveřejnění vůle nositele práva vyloučit účinky hromadné smlouvy. Doporučuje se však o tomto vyloučení informovat příslušného kolektivního správce emailem, což lze udělat automaticky prostřednictvím této aplikace. Případně se nositeli práv nabídne text emailu, který je možno si zkopírovat a zaslat je příslušnému kolektivnímu správci, kdy se kontakty na toho kolektivního správce nositeli práv objeví.

Nositel práv může vyloučení účinků hromadné smlouvy odvolat. To lze udělat obdobním způsobem jako vyloučení účinků hromadné smlouvy v administraci uživatele. Předměty ochrany, u nichž bude odvoláno vyloučení účinků hromadné smlouvy, budou smazány z databáze vyloučených předmětů ochrany. Je vhodné o tomto kroku informovat příslušného kolektivního správce, což lze opět udělat automaticky v administraci uživatele, nebo mu opět zaslat text emailu, který bude nositeli práv automaticky vygenerován.