Vyloučení účinku hromadné smlouvy

umělecké výkony

Nositel práv Výkonný umělec Název díla prováděného výkonným umělcem Autor díla prováděného výkonným umělcem Popis uměleckého výkonu Název záznamu uměleckého výkonu Rozsah vyloučení Podíl na právech (%)
Filip Smoljak Ladislav Smoljak Celý repertoár Užití v komerčním, vládním i neziskovém sektoru za účelem reklamy, podpory prodeje, promotion, self promotion, P.R., lobyingu, propagace politických, občanských a zájmových hnutí a další obdobné způsoby užití. 25
Filip Smolijak Filip Smoljak Malá romance Cornelius Gurlitt Hra na klavír Záznam pořízený v roce 1977, který je využíván v divadelní hře Posel z Liptákova Všechny způsoby užití, u nichž to právní úprava současná i budoucí dovolí 100
adam adamec Adam Adamec Celý repertoár Všechny způsoby užití, u nichž to právní úprava současná i budoucí dovolí 100