Vyloučení účinku hromadné smlouvy

zvukové záznamy

Nositel práv Vylučovaný repertoár Rozsah vyloučení Podíl na právech (%)
Michaela Budínská Celý repertoár Přehrávání zvukových nahrávek v cukrárně Dejsi 100