Vyloučení účinku hromadné smlouvy

zvukové záznamy

Nositel práv Vylučovaný repertoár Rozsah vyloučení Podíl na právech (%)
Michaela Budínská Celý repertoár Přehrávání zvukových nahrávek v cukrárně Dejsi 100
adam adamec Celý repertoár Všechny způsoby užití, u nichž to právní úprava současná i budoucí dovolí 100
Samuel Kaleta Celý repertoár Všechny způsoby užití, u nichž to právní úprava současná i budoucí dovolí 100