Vyloučení účinku hromadné smlouvy

zvukově-obrazové záznamy

Nositel práv Vylučovaný repertoár Rozsah vyloučení Podíl na právech (%)
Ilona Válková Celý repertoár Všechny způsoby užití, u nichž to právní úprava současná i budoucí dovolí 100
adam adamec Celý repertoár Všechny způsoby užití, u nichž to právní úprava současná i budoucí dovolí 100
Samuel Kaleta Celý repertoár Všechny způsoby užití, u nichž to právní úprava současná i budoucí dovolí 100