Vyloučení účinku hromadné smlouvy

zvukově-obrazové záznamy

Nositel práv Vylučovaný repertoár Rozsah vyloučení Podíl na právech (%)