Vyloučení účinku hromadné smlouvy

díla autorů zvukařů

Nositel práv Autor díla (repertoáru) Vylučovaný repertoár Rozsah vyloučení Podíl na právech (%)