Vyloučení účinku hromadné smlouvy

díla autorů zvukařů

Nositel práv Autor díla (repertoáru) Vylučovaný repertoár Rozsah vyloučení Podíl na právech (%)
adam adamec Adam Adamec Celý repertoár Všechny způsoby užití, u nichž to právní úprava současná i budoucí dovolí 100