Vyloučení účinku hromadné smlouvy

literární a dramatická díla

Nositel práv Autor díla (repertoáru) Vylučovaný repertoár Rozsah vyloučení Podíl na právech (%)
Filip Smoljak Ladislav Smoljak Celý repertoár Užití v komerčním, vládním i neziskovém sektoru za účelem reklamy, podpory prodeje, promotion, self promotion, P.R., lobyingu, propagace politických, občanských a zájmových hnutí a další obdobné způsoby užití. 25
Jana Chromá Josef Šafařík Celý repertoár Všechny způsoby užití, u nichž to právní úprava současná i budoucí dovolí 100
Adam Adamec Celý repertoár Všechny způsoby užití, u nichž to právní úprava současná i budoucí dovolí 100
Adam Adamec Celý repertoár Všechny způsoby užití, u nichž to právní úprava současná i budoucí dovolí 100
Dalibor Mašek Dalibor Mašek Celý repertoár Všechny způsoby užití, u nichž to právní úprava současná i budoucí dovolí 100
adam adamec Adam Adamec Celý repertoár Všechny způsoby užití, u nichž to právní úprava současná i budoucí dovolí 100