Nositel práv: Michaela Budínská

Email: budinska-michaela@email.cz

Adresa: Havířov

rok narození: 1999

Vztah nositele práv k předmětu ochrany: Nositel práv je sám autorem, výkonným umělcem, výrobcem zvukového nebo zvukovo-obrazového záznamu