Kontakt

Stránku www.vylouceniucinkuhromadnesmlouvy.cz provozuje Nezávislý správce práv, s.r.o. společnost vykonávající činnost tzv. správce práv dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU ze dne 26. 2. 2014 o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu.

Email: info@copymarket.cz
Tel: 776 048 017